Dutch Film Composers

 

DFC

is een beroepsvereniging voor componisten die in opdracht muziek schrijven en uitvoeren voor film en tv. De vereniging wil haar leden zakelijk, juridisch en artistiek inhoudelijk adviseren.

DFC signaleert dat het werk van de filmcomponist anno 2015 uit meer bestaat dan uit componeren alleen; de componist runt een bedrijf; hij huurt muzikanten en faciliteiten in, doet kostbare investeringen en voert een administratie. De componist werkt vaak voor een ‘fixed fee’ en wordt daarmee min of meer een risicodragende co-producent. DFC wil deze kwetsbare positie kritisch bestuderen en met praktische oplossingen komen.

DFC ondersteunt haar leden actief om hun werk onder de aandacht van buitenlandse producenten te brengen. De ‘cash rebate’ regeling maakt die internationale positionering extra urgent.

DFC werkt samen met andere beroepsverenigingen binnen de filmwereld om zo mede invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in het politieke veld waar het de belangen van filmmakers raakt. 

DFC ziet dat de filmcomponist in de huidige praktijk steeds vaker een overeenkomst moet aangaan met een uitgeverij waarmee een filmproducentsamenwerkt. Zo’n overeenkomst is niet gunstig voor de filmcomponist. DFC ontwikkelt een voorstel dat tot een verbetering van die situatie moet leiden.

DFC wil het inzicht in het proces van filmmaken en de rol van de muziek daarin ontwikkelen door middel van kennisoverdracht tussen de leden onderling, en door workshops en seminars te organiseren met buitenlandse collega’s, experts op het gebied van auteursrecht of filmmakers uit andere disciplines.

DFC informeert regisseurs en producenten door middel van toegankelijke gegevens over het aanbod en de kwalificaties van de leden.